Qingzhong Ai

Qingzhong Ai

Tutor

Zenglin Xu

Research direction

Bayes,Deep learning

Contact

Email: aqz1995@163.com