Xiaolin Xia

Xiaolin Xia

Research supervisor

Prof. Zenglin Xu

Email

xhjcxxl@163.com

Research Area(s)

Machine Learning, Deep Learning

Hobby

Love spots, running.