Xincheng Yang

Xincheng Yang

Research supervisor

Prof. Zenglin Xu

Email

xxcyang@163.com

Research Area(s)

Machine Learning